Krea – školenie

Zmeny a inovácie sú nevyhnutné, to vie každý. Napriek tomu väčšinou zmeny vnímame ako
pomalé alebo sa nám zdá, že sa pohybujeme v začarovanom kruhu. Pociťujeme stagnáciu
a často aj nespokojnosť či frustráciu.

Náš výcvik kreativity a inovácií „KREA“ umožňuje riadiacim pracovníkom, špecialistom, súkromným
osobám a malým tímom:
- naučiť sa techniky kreativity využiteľné v praxi,
- vyjsť zo „zabehnutých koľají“ a vyskúšať nové, inovatívne spôsoby,
- rozšíriť kompetenciu metód umožňujúcu osobné a organizačné zmeny,
- štruktúrovane sa pripraviť na nové úlohy a činnosti.

Naše štvordňové „KREA“ – školenie sme zatiaľ uskutočnili s veľkým úspechom v 15 rôznych krajinách za účasti veľkého množstva záujemcov. Kurz ponúka veľký potenciál pre zmeny a inovácie!